Користі посилання

Міністерство охорони здоров'я України - http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Міністерство освіти і науки України - http://www.mon.gov.ua/

Управління охорони здоров'я Одеської ОДА - http://mednet.odessa.gov.ua/

Департамент освіти і науки Одеської ОДА - http://osvita.odessa.gov.ua/

Одеський регіональний центр якості освіти (ЗНО) - http://www.test-center.od.ua/

Центр тестування ("КРОК") - http://testcentr.org.ua/

Інформаційна система "КОНКУРС" - http://vstup.info/2014/i2014i588b.html

Ліцензійний іспит "КРОК"

Рейтинг:   / 20
ПлохоОтлично 
Обновлено 08.06.2015 16:54

       Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" , які проходять первинну спеціалізацію, у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування.

     Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

       Мета іспиту
     Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

     Як готуватись
Готуючись до складання ліцензійних іспитів, студентам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.

  1. Змістова підготовка
  2. Ознайомлення с процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті)
  3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів (зразок бланку дивіться тут).
  4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу

     Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів самостійно або в групі пройдіть пробне тестування, імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна використовувати відкриті буклеті попередніх років, які є бібліотеці кожного навчального закладу. Таким чином ви отримуєте об'єктивну вихідну інформацію щодо ваших знань, виміряних методом ліцензійного іспиту, та зможете контролювати успішність своїх підготовки.

 

 

Інформаційні банки тестових завдань до ліцензійного іспиту "Крок М"

 

РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ СТУДЕНТАМИ КОТОВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА

 

-КРОК - М "Лікувальна справа" (03.06.2015 року)

 

 

Телефони довіри (консультативні): Міністерство освіти і науки України - (044)481-32-21(11), Міністерство охорони здоров"я України - 0-800-801-333, Департамент освіти і науки Одеської ОДА - (048)728-86-07, Котовське медичне училище - (04862) 2-16-06