Навчання

Педагогічний колектив Котовського медичного училища ставить перед собою завдання необаченої складності – давати освіту молодому поколінню, формуючи своїх вихованців чесними та порядними людьми. Творчо застосовуючи педагогічні ідеї видатних педагогів, постійно вдосконалюючи і коригуючи набутий власний досвід, педагогічний колектив училища прагне знайти таке поєднання теорії і практики, яке б найповніше відповідало вимогам виховання підростаючого покоління.
Важливою умовою досягнення цієї мети є зв'язок навчання з життям, а також зв'язок розумового і морального виховання студентів.

“Ми вбачаємо свою роль у розвитку учнів не тільки в тому, щоб допомогти їм набути певних знань, а й у тому, щоб виховати в них бажання набувати знання протягом усього життя. І ми прагнемо сформувати в дітей і переконання в тому, що знання, освіченість, інтелектуальна культура — це необхідна умова цікавого, повноцінного, духовно багатого життя, що без знань цікаве життя неможливе, бо неможлива творча праця.
В.О. Сухомлинський “Павлиська середня школа”
Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
-- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково- природничій і технічній сферах;
-- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (ст.41) м.Київ, 17 січня 2002 року N 2984-ІІІ
Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об'єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення захо

 

 

 

 

Телефони довіри (консультативні): Міністерство освіти і науки України - (044)481-32-21(11), Міністерство охорони здоров"я України - 0-800-801-333, Департамент освіти і науки Одеської ОДА - (048)728-86-07, Котовське медичне училище - (04862) 2-16-06