Виховна робота Котовського медичного училища

 Система виховної роботи Медичного училища ім.В.О.Жуковського (Котовського медичного училища) спрямована на виконання мети -  формування морально-етичної готовності студентів до виконання своїх професійних обов'язків.

 Виховна робота планується і здійснюється за такими основними напрямками:

·         організаційна робота,

·         військово-патріотичне виховання,

·         правове і художньо-естетичне виховання,

·         формування здорового способу життя,

·         трудове та фізичне виховання,

·         сімейно-родинне виховання та робота з батьками.

 Робота проводиться згідно загальноучилищного плану виховної роботи, планів роботи студентського Парламенту училища, методоб’єднання керівників студентських груп, плану роботи завідуючих відділеннями, завідуючої бібліотекою та плану виховної роботи гуртожитку.Котовське медичне училище

 Плани виховної роботи кураторів студентських груп складаються посеместрово і затверджуються заступником директора з ВР. 

 У виховному процесі застосовуються різноманітні форми і методи роботи: тематичні виховні години, інформаційні огляди преси, вечори відпочинку, зустрічі з відомими людьми, огляди-конкурси, спортивні змагання, професійні конкурси, екскурсії, перегляд художніх та хроніко - документальних фільмів, зустрічі з представниками державних органів, працівниками суду і прокуратури.

 Щомісячно  проводяться загальноучилищні заходи спрямовані на морально-етичне виховання студентів – медиків, а саме:

·         Посвята першокурсників в студенти-медики - вересень

·         Загальноучилищний День здоров’я – вересень

·         Вечір знайомств з першокурсниками –жовтень

·         Святковий концерт присвячений Дню працівника освіти – жовтень

·         Загальноучилищний лекторій “Громадсько-політичне лідерство” (9лекцій) – вересень-жовтень

·         Зональний студентський фестиваль «Студентська осінь», присвячений Дню студента – листопад

·         Конкурс фахової майстерності “Найкраща акушерка училища” – листопад

·         Загальноучилищні спортивні змагання між студентами  місцевого професійного ліцею, медичного училища та студентами університету “Україна ”- листопад

·         Конкурс фахової майстерності “Найкращий фельдшер училища” – грудень

·         Новорічний бал-дискотека – грудень

·         Загальноучилищна конференція присвячена Дню Соборності України – січень

·         Вечір відпочинку “Кохання переможе все” - лютий

·         Конкурс серед юнаків “Козацькі забави ”- лютий

·         Загальноучилищна конференція «Наша мета – зберегти мир!» з запрошенням голови та членів ради ветеранів Афганістану – лютий

·         Конкурс «Міс училища»– березень

·         КВК на кубок мера міста – квітень

·         Конкурс фахової майстерності “Найкраща медична сестра училища” – квітень

·         Загальноучилищний лекторій “Чорнобиль – наша біль” – квітень

·         Загальноучилищна зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни - травень

·         Святковий концерт до Дня медичного працівника – червень

На початку кожного семестру проводяться конкурси на звання “Краща студентська група”, яка визначається за рівнем зміцненності студентського колективу, ефективності навчальної та наукової діяльності студентів, групового внеску в громадську роботу тощо.

 Окрема увага приділяється  проведенню організаційно-виховної роботи в студентському гуртожитку. Виховна та студентська рада проводять такі форми роботи, як огляди-конкурси на кращу кімнату та кращий поверх. Стан роботи в гуртожитку постійно контролюється  адміністрацією училища і обговорюється на  засіданнях педрад та засідання методичного об’єднання кураторів студентських груп.

 Актуальні проблеми теорії і практики виховної роботи розв’язує методичне об’єднання кураторів студентських груп. На засіданнях об’єднання вивчаються конкретні питання життя,  умов побуту та дозвілля студентів. З метою поширення кращого досвіду виховної роботи постійно проводяться відкриті виховні заходи в студентських групах. Розроблено відповідне методичне забезпечення виховної роботи, а саме:

·         методичні рекомендації куратору групи

·         методичні рекомендації з питань планування виховної роботи

·         тематичні збірки “На допомогу куратору групи”

Котовське медичне училищеПостійно функціонують взаємодії таких підсистем, як: “куратор-батьки”, “куратор-громадські організації”, “куратор-куратор”, “куратор-викладачі”, “куратор-інші суб’єкти виховного процесу”.

 Посилена увага приділяється пошуку та застосуванню нових засобів впливу на студента, а також активізації відомих, перевірених часом форм виховної діяльності, тобто використання найкращих досягнень минулого.

 У  медичному училищі працює рада з профілактики правопорушень серед студентської молоді за підтримкою Котовської районної організації «Комітет виборців України» та представників міської юстиції та кримінальної міліції.

 Засобом виховання є матеріально-технічна та фінансова база училища, що складається з газетних статей, фотоальбомів,  кінофільмів, відеокліпів, касет із записами виховних заходів, сценаріїв найцікавіших заходів тощо.

 Працюють  11    гуртків за інтересами, а саме:

 

 • “Людина і суспільство”   
 • “Літературний”
 • “Юний лінгвіст”                         
 • “Педіатричний”
 • “Медсестринство в хірургії”             
 • “Фізика і медицина”
 • “Народознавчий”                                 
 • “Математичний”
 • “Медсестринство”                              
 • “Інфекційні хвороби”
 • “Акушерство і гінекологія”

 

Котовське медичне училищеПрацює поетичний гурток “Поетична Ліра”, проводяться зустрічі з місцевими і обласними поетами, а саме з М.Криворотько, О.Коремблітом, К.Казначеєвою, академіком

Б.  Сушинським. Студенти нашого училища постійно приймають участь в засіданні Аркадійського клубу.

 Однією із складових частин демократії є  студентське самоврядування. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенціальних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаційної роботи з колективом.

           Тому головне завдання нашого парламенту – дати можливість кожному студенту відчути, що саме він може приймати рішення, важливі для власного колективу, академічної групи, відділення, колективу всього училища.

            Не менш важливою проблемою є навчити студентів відповідати за прийняті рішення.

            В нашому училищі студентський Парламент – є найвищим органом студентського самоврядування. Один раз на рік на початку року проходить звітно-виборча конференція, на яку запрошуються усі студенти училища. На конференції Парламент попереднього скликання звітує про виконану роботу та питання, які ще залишаються проблематичними. Наступне – обирається новий студентський Парламент, де усі студенти приймають участь у голосуванні за кандидатуру Голови Парламенту та його заступників.

           До складу студентського Парламенту входять:

·         Голова Парламенту

·         Заступник голови Парламенту

·         Голова студради гуртожитку

·         Старостат училища

·         Члени навчально-методичної комісії

·         Члени житлово-побутової комісії

·         Члени культурно-масової комісії

 

Студенсткий Парламент у своїй роботі керується «Положенням про студентське

самоврядування у Котовському медичному училищі» від 08.10.2004 року

             Котовське медичне училищеНаш Парламент дає можливість студентам реалізувати себе як особистість. Тому, що вони не лише навчаються, а й беруть участь у громадському житті училища. Щомісяця проходе засідання студентського парламенту з питань успішності студентів, відвідування занять, питання щодо затвердження плану роботи на місяць та організаційні питання щодо проведення загальноучилищних заходів. Двічі на рік, на початку семестру, підводяться підсумки змагання на звання «Найкраща група КМУ». 

            Голова студентського Парламенту є членом педагогічної ради. На таких засіданнях розглядаються питання організації навчального процесу, побуту студентів, дозвілля, соціального захисту тощо.

            Представники студентського самоврядування є членами Ради профілактики правопорушень училища, комісій з проведення загальноучилищних конкурсів.

            Важливою складовою студентського самоврядування є діяльність студради гуртожитку, яка забезпечує дотримання Правил внутрішнього розпорядку та виконання положень Статуту училища. У тісному контакті з членами студради гуртожитку знаходяться заступник директора з ГО та ВР, вихователь гуртожитку, завідуюча гуртожитком.

            Студрада гуртожитку на свої засідання (щомісячно) запрошує представників адміністрації закладу.  Двічі на рік, з метою підвищення якості житлово-побутових умов, залучення студентів до оновлення та вдосконалення умов мешкання, підводиться конкурс-змагання на звання «Найкраща кімната» та «Найкращий поверх» гуртожитку.

            Студентський Парламент має досить широкі межі своєї діяльності:

·         Стимулює студентів до навчання

·         Вимагає суворого дотримання Правил внутрішнього розпорядку училища та проживання у гуртожитку

·         Виступає як дорадчий орган щодо прийняття будь яких рішень стосовно студентів

·         Втілює в життя плани щодо вдосконалення навчального процесу, культурно-масової діяльності тощо.

 Студенти нашого училища беруть участь в гуртках за інтересами, в усіх загальноучилищних, міських та по можливості обласних заходах.

Отже, в нашому училищі перед студентами розкривається широке поле діяльності. Крім розкриття індивідуальних здібностей надається можливість випробувати свої якості організаторів та керівників. Саме від таких спеціалісті залежить економічний та  політичний розвиток і майбутнє нашої Держави.

  

Телефони довіри (консультативні): Міністерство освіти і науки України - (044)481-32-21(11), Міністерство охорони здоров"я України - 0-800-801-333, Департамент освіти і науки Одеської ОДА - (048)728-86-07, Котовське медичне училище - (04862) 2-16-06